.

Misyon ve Vizyon


MİSYONUMUZ

Merkezin genel amacı; Üniversite ve bağlı organları kapsamında, bilişim teknolojilerine dönük çözümlerin üretilmesi; kurum içi ve dışı farklı kaynaklardan gelen verilerden anlamlı sonuçlar üretilmesi; mevcut veri ve teknolojiler ışığında geleceğe dönük projeksiyon tutan projelerinin geliştirilmesi, yönetimi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını temin etmektir.


VİZYONUMUZ

Bilişim teknolojileri alanında bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, düzenlemek ve desteklemek.

Üniversitede araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerin yetişmesine yardımcı olmak.

Üretilecek bilişim teknolojileri çözümleri için ulusal ve uluslararası organizasyonlarla işbirliğinde bulunmak.

Üniversite, şehir, bölge, ülke ve dünya ölçeğinde bilişim teknolojileri alanındaki konu ve sorunları takip ederek, çözüm üretimi konusunda çalışmalar yapmak.

Üniversiteye bağlı olan ya da olmayan gerçek ve tüzel kişilere, organizasyonlara bilişim teknolojileri alanında danışmanlık hizmeti sunmak.

Bilişim teknolojilerine dönük eğitim faaliyetleri yürütmek.

Üniversitenin bilişim teknolojileri altyapısının gelişimi doğrultusunda öneriler üretmek.

Üniversite-sektör işbirliğini destekleyecek projeler geliştirmek.

Üniversitenin çeşitli birimlerinden gelecek araştırma projelerine hizmet sağlamak.
Footer Menü

  • Duyurular/Haberler
  • Merkez Tanıtım Sunusu