.

Misyon ve Vizyon


MİSYONUMUZ

Merkezin amacı; özelinde hayvancılık projesi, genel ölçekte ise tüm Üniversite ve bağlı organları kapsamında, bilişim teknolojilerine dönük çözümlerin, yazılım ve sistemlerin üretiminin sağlanması; kurum içi ve dışı farklı kaynaklardan gelen, yapısal ve yapısal olmayan verilerin depolanması, işlenmesi; büyük verinin analiz edilerek yorumlanması, anlamlandırılması ve geleceğe dönük tahminler üretilmesini sağlayan akıllı hesaplama ve tavsiye sistemi projelerinin geliştirilmesi, yönetimi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını temin etmektir.


VİZYONUMUZ

Bilişim teknolojileri alanında bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, düzenlemek ve desteklemek.

Üniversitede araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerin yetişmesine yardımcı olmak.

Üretilecek bilişim teknolojileri çözümleri için ulusal ve uluslararası organizasyonlarla işbirliğinde bulunmak.

Üniversite, şehir, bölge, ülke ve dünya ölçeğinde bilişim teknolojileri alanındaki konu ve sorunları takip ederek, çözüm üretimi konusunda çalışmalar yapmak.

Üniversiteye bağlı olan ya da olmayan gerçek ve tüzel kişilere, organizasyonlara bilişim teknolojileri alanında danışmanlık hizmeti sunmak.

Bilişim teknolojilerine dönük eğitim faaliyetleri yürütmek.

Üniversitenin bilişim teknolojileri altyapısının gelişimi doğrultusunda öneriler üretmek.

Bilişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek Üniversiteye katkı sağlamak.

Üniversite-sektör işbirliğini destekleyecek projeler geliştirmek.

Merkezde üretilen ürün ve çözümleri markalaştırmak ve katma değerini sağlamak.

Üniversitenin çeşitli birimlerinden gelecek araştırma projelerine hizmet sağlamak.
Footer Menü

  • Haberler
  • Duyurular
  • Merkez Tanıtım Sunusu
  • Ayak Hastalıkları Proje Sunusu