.

Projeler

 Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne Bağlı Olarak Yürütülen Projeler:


ÇİFTLİK İZLEME VE YÖNETİM SİSTEMİ (ÇİYS)

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı Hayvancılık Projesi Kapsamında geliştirilen web tabanlı çiftlik yönetim projesidir. Projenin konusu Süt Sığırcılığı İşletmelerini hem akademik hem teknoloji hem de ekonomik yönden ele alan, ülke çapında uygulanabilecek bütünleşik bir modelin Burdur ili ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öncülüğünce lokal olarak hayata geçirilmesidir . Bu doğrultuda ülkemizde bir ilk olma niteliğinde, hatta dünyada bu kapsamda örneği bulunmayan bir uygulama modelinin oluşturulabilmesi için çeşitli araştırma çalışmaları gerçekleştirilmiş, modelin paydaşları ile iletişime geçilerek görüşleri alınmış, hem alan uzmanlarının saha tecrübesi hem de akademisyenlerimizin bilgi birikimi harmanlanarak kapsam ve proje aşamaları belirlenmiştir. Bu kapsamda saha ziyaretleri ve paydaş toplantıları ile mevcut durum analizinden yol haritalarının hazırlanmasına, yetiştiricilik ve üreticilik parametrelerinin tamamının kaydına ve takibine imkan sağlayacak nitelikte bir bilişim altyapısının kurulumundan ülke ihtiyaçlarına özelleşmiş merkezi izlem, erken uyarı, karar destek ve veri madenciliği araçlarının geliştirilmesine, sürekli eğitim sunan bir merkezin kurulumundan uzaktan eğitim imkanı sağlayacak bir e-eğitim aracının geliştirilmesine ve eğitim içeriklerinin hazırlanmasına, son olarak geliştirilen modelin üniversitemiz bünyesinde ve seçilen işletmelerde kullanıma sunulması ile bölgesel olarak pilot uygulamanın gerçekleştirilmesinden sonuçların raporlanarak uygulanabilirlik açısından değerlendirilmesine kadar tüm süreçleri bünyesinde barındıran, Süt Sığırı İşletmeciliği’ni her açıdan ele alan bir proje kapsamı belirlenmiştir.

ÇİYS Projesi, Tarım ve Hayvancılık Proje Yürütme Kurulu'nın 08.12.2021 tarihli ve 73 sayılı toplantısında sunulan proje raporunun kabulü sonucu başarı ile sonuçlandırılmıştır.

Footer Menü

  • Duyurular/Haberler
  • Merkez Tanıtım Sunusu