.

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Onur SEVLİ

Telefon: +90 248 213 36 40

E-posta: onursevli@mehmetakif.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Osman EROL

Telefon: +90 248 213 36 41

E-posta: oerol@mehmetakif.edu.tr


Ögr. Gör. Nazan KEMALOĞLU

Telefon: +90 248 213 36 42

E-posta: nkemaloglu@mehmetakif.edu.tr


Ögr. Gör. Merve KILINÇ

Telefon: +90 248 213 36 43

E-posta: mervekilinc@mehmetakif.edu.tr


Footer Menü

  • Haberler
  • Duyurular
  • Merkez Tanıtım Sunusu
  • Ayak Hastalıkları Proje Sunusu