.

Akademik Personel

Doç. Dr. Onur SEVLİ

Lisans, yüksek lisans, doktora dereceleri ve Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği alanında almıştır. 2011 yılından bu yana Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ndeöğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. Farklı uzmanlık alanlarında “MicrosoftCertified Professional (MCP)”, “Microsoft Certified Technology Specialist(MCTS)”, “Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)” belge ve yetkinliklerine sahiptir. Yapayzekânın en popüler programlama dillerinden Python konusunda yazmış olduğukitabın ilk baskısı Ocak 2018’de yayımlanmış olup, 2022 yılı başında itibariyle dokuzuncu baskıya ulaşmıştır. Sevli; yapay zekâ, sağlık alanında makine öğrenmesi ve derin öğrenme uygulamaları, büyük veri, bulut bilişim, metaverse konularında çalışmalar yürütmektedir.

E-posta: onursevli@mehmetakif.edu.tr


Doç. Dr. Osman EROL

Lisans Eğitimini Selçuk Üniversitesi EğitimFakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde tamamlamıştır. 2007 -2013 yılları arasında  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi EğitimFakültesi’nde Araştırma görevlisi, 2013- 2015 yılları arasında ise öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.  2015 yılında Anadolu Üniversitesi Bilgisayarve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde doktorasını  tamamlamıştır. Halen Burdur Mehmet Akif  Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTEbölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.   Erol'un çalışma alanları “ProgramlamaÖğretimi”, “Teknoloji Entegrasyonu”, “Robotik kodlama”, “Eğitimde robotik kullanımı”, “Sosyal medya”,“İnternet bağımlılığı”dır.

E-posta: oerol@mehmetakif.edu.tr


Footer Menü

  • Duyurular/Haberler
  • Merkez Tanıtım Sunusu